Diensten Aanhuur en Aankoop | Aankoop | Verhuur en Verkoop | Advies en Consultancy | Contractonderhandelingen en Second Opinion | Heronderhandelingen | Taxaties Aanhuur en aankoop EH Commercieel Vastgoed is volledig thuis in de bedrijfsmakelaardij. Wij zijn gevestigd in Den Haag, hebben een focus op de regio’s Haaglanden en Haarlemmermeer, maar werken door geheel Nederland met de grote gemeenten als extra aandachtsgebied. EHCV kent de 'ins en outs' van de plaatselijke en regionale markt als geen ander en heeft veel ervaring in aanhuur en aankoop van bedrijfsmatig onroerend goed. Gaat u met ons in zee voor de aanhuur of aankoop van een kantoor- of bedrijfspand, dan is dit het begin van een duurzame relatie, die wat ons betreft niet stopt met het tekenen van de contracten. Dàt is wat wij bedoelen met persoonlijke aandacht en zorg. Zorg die niet stopt na het ondertekenen van een contract. Wij ondernemen niet voor niets samen met u! Aankoop EH Commercieel Vastgoed behartigt exclusief de belangen van de koper. Wij besparen onze opdrachtgevers veel bureaucratie en creëren rust en zekerheid door ons heldere stappenplan. Ons uitgangspunt is dat u èn wij beiden baat hebben bij een goed resultaat. Een zoekopdracht begint met een inventarisatie van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de koper. Wij stellen hiertoe een duidelijk programma van eisen (zie ook Advies en consultancy) op. Is dat programma helder geformuleerd, dan gaan wij direct van start. Onze uitgebreide marktkennis stelt ons in staat telkens op heel korte termijn een geschikt object te vinden. En vanzelfsprekend houdt onze dienstverlening na de bezichtigingen, onderhandelingen en ondertekening niet op: wij staan ook na de verhuizing graag voor u klaar! Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om onze werkwijze en ons plan van aanpak persoonlijk aan u toe te lichten. Verhuur en verkoop EH Commercieel Vastgoed is ook actief in verkoop en verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed. Wij richten ons niet alleen op de regio’s Haaglanden en Haarlemmermeer, maar ook op de rest van Nederland. En ook hier handelen wij vanuit een zeer duidelijke en pro-actieve houding. EH Commercieel Vastgoed bemiddelt veelvuldig bij verkoop of verhuur van kantoorruimte, bedrijfsgebouwen en winkels. De vastgoedmarkt blijft een markt vol uitdaging en verandering, maar dankzij onze twintig jaar lange ervaring in deze markt, weten wij als geen ander wat er speelt! Dat is één van onze belangrijkste succespijlers. Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om onze werkwijze en ons plan van aanpak persoonlijk aan u toe te lichten. Advies en consultancy Programma van eisen EHCV start bij elk huisvestingsvraagstuk altijd met het inventariseren van de bedrijfsdoelen. Naar aanleiding hiervan stellen wij een programma van eisen op volgens een vast stramien. Hierin komen onder andere ruimtebehoefte, (kwaliteits-)eisen van locatie en pand, budget en representativiteitsbehoefte aan de orde. Vervolgens bespreken we dit programma van eisen uitvoerig met de opdrachtgever; dit programma vormt voor ons de kern van de opdracht. Intern draagvlak Naast het vaststellen van het huisvestingsbeleid en het zoeken naar passende panden in de markt, hoort bij de taken van een goede consultant en makelaar vastgoed ook het creëren van draagvlak voor nieuwe huisvesting binnen de organisatie. ECHV praat daarom gedurende een zoektraject ook met ondernemingsraden, huisvestingscommissies en andere betrokkenen, zodat – als alle contracten getekend zijn – alle betrokkenen met een tevreden gevoel kunnen verhuizen. Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om onze werkwijze en ons plan van aanpak persoonlijk aan u toe te lichten. Contractonderhandelingen en second opinions Heeft u zelf een bedrijfspand of een kantoorgebouw gevonden, maar wilt u  toch graag overleg met een specialist? Of heeft u een bedrijfspand en hebt u hierbij zelf al een huurder gevonden, maar wilt u toch nog graag nader advies? Dat kan! Wij treden exclusief op voor één partij en zijn volledig onafhankelijk. We hebben een zo’n twintig jaar ervaring in de vastgoedmarkt in heel Nederland met  een duidelijke focus op de regio Haaglanden en Haarlemmermeer en directe omgeving. EHCV helpt verder bij het consolideren, flexibiliseren van huisvesting of afronden van contractonderhandelingen. Soms hebben contractpartijen de intentie om een transactie te sluiten, maar moeten de afspraken nog nauwkeurig worden vastgelegd. Juist in deze situatie kunnen wij  u ook van dienst zijn. Immers, vastgoedkwesties vragen steeds vaker om creatieve en innovatieve oplossingen en wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en het geven van second opinion op contracten. Als u uw contractafronding of transactie succesvol wilt laten verlopen, moet u kunnen vertrouwen op een unieke kennismix op het gebied van vastgoedervaring en contractkennis. Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om onze werkwijze en ons plan van aanpak persoonlijk aan u toe te lichten. Heronderhandelingen Elke markt is in beweging, zo ook de vastgoedmarkt. EH Commercieel Vastgoed kent deze markt als geen ander en kan nader adviseren bij heronderhandelingen van bestaande contracten en/of aflopende huurcontracten. Deze onderhandelingen zijn gericht op een langdurige samenwerking, met als uitgangspunt het behouden van de goede relatie tussen opdrachtgever en de andere contractpartij. Aan de hand van een gedegen onderzoek, een duidelijk plan van aanpak en een heldere planning stellen wij een advies op voor uw onderhandelingen. Dit  alles uiteraard in zeer nauw overleg met u, de opdrachtgever. Geïnteresseerd? Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om onze werkwijze en ons plan van aanpak persoonlijk aan u toe te lichten. Taxaties EHCV kan voor u ook taxaties uitvoeren teneinde de waarde van bedrijfs- of kantoorpanden of - ruimtes te bepalen. Dit kan belangrijk zijn in geval van bijvoorbeeld het voornemen tot aan- of verkoop, bedrijfsovername, financiering, boedelscheiding of successie. Inzicht in de waarde van bedrijfsgebouwen is hierbij uiteraard cruciaal; onze kennis hiervan is gebaseerd op twintig jaar ervaring! Ons kantoor is aangesloten bij de Stichting Register Taxateurs O.Z. Voor het kopen en verkopen van vastgoed is het vaststellen van de reële waarde noodzakelijk. Bij huur en verhuur is het vaststellen van een reële markthuurwaarde nodig. En dit geldt ook met betrekking tot onroerend zaak-belasting en aan te vragen financieringen. In al deze gevallen is een correcte waardeschatting van het grootste belang. Die taxatie kunt u met een gerust hart overlaten aan EH Commercieel Vastgoed. Wij leveren ook hierin een deskundig en uitgebreid rapport. Wilt u een kantoor- of bedrijfspand laten taxeren of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan contact op met ons. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om onze werkwijze persoonlijk aan u toe te lichten.
Home Home Diensten Diensten Aanbod Aanbod Visie Visie Links Links Nieuws Nieuws Wie is... Wie is... Contact Contact Referenties Referenties Nieuwste Aanbod  Overslagweg 3, Delfgauw     Het representatieve bedrijfspand met kantoor is gelegen op het zeer recente bedrijvenpark ‘Ruyven’ direct aan de A13, ter hoogte van Delft.... Meer info...     Meer info... Diensten Diensten